Hotline: 0911-63-64-95 | Mail: hi@citipass.vn
Đăng nhập

Điểm du lịch Cần Thơ: Mộ nhà thơ Phan Văn Trị

Trang chủ / Cần thơ / Blog Cần Thơ / Điểm du lịch Cần Thơ: Mộ nhà thơ Phan Văn Trị

Mộ nhà thơ yêu nước PhanVăn Trị thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Phan Văn Trị sinh ra trong một gia đình Nho giáo giàu truyền thống yêu nước. Năm 1849, ông đỗ Cử nhân trong kỳ thi Hương nhưng không ra làm quan mà vui thú với việc dạy học và thơ phú. Sự nghiệp văn chương của Cụ Cử Trị đậm nét yêu nước thương dân, thể hiện dũng khí đấu tranh cho chính nghĩa của nhân dân Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Mộ Cử nhân Phan Văn Trị được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1991.