Hotline: 0911-63-64-95 | Mail: hi@citipass.vn
Đăng nhập

Chính sách giải quyết tranh chấp

Trang chủ / Cần thơ / Blog Hồ Chí Minh / Chính sách giải quyết tranh chấp

Chính sách giải quyết tranh chấp

Trong quá trình hoạt động giao dịch trên citipass.vn nếu người dùng gặp sự cố gì có thể phản ánh lại Ban quản trị website để được phản hồi và giải đáp thắc mắc trong thời gian nhanh nhất.

Bản quản trị có trách nhiệm hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người dùng một cách nhanh chóng nhất.

Cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp tại citipass.vn đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì các bên sẽ nhờ đến cơ quan có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

1. Giải quyết khiếu nại:

Người dùng có quyền gửi phản ánh (khiếu nại) bằng 2 cách sau:

Cách 1. Gửi thông qua email cho Ban quản trị website.

-   Nội dung email báo cáo toàn bộ nội dung sự việc và đính kèm các tài liệu có liên quan.

- Ghi rõ ràng thông tin họ và tên, số điện thoại, email của người dùng gửi đến email Hi@citipass.vn để khi cần Ban quản trị có thể liên hệ trực tiếp giải quyết.

Cách 2. Gọi điện thoại trực tiếp tới tổng đài 1900 63 64 95

- Khi gọi điện đến tổng đài, người dùng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại và email để chúng tôi có thể liên hệ lại khi cần thiết.

- Trình bày rõ nội dung sự việc với nhân viên tiếp nhận cuộc gọi.

Khi nhận được phản ánh và các chứng từ có liên quan, Ban quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

-          Kiểm tra thông tin được phản ánh thông qua điện thoại hoặc email.

-          Ban quản trị sẽ liên hệ với người dùng thông qua email hoặc điện thoại để giải quyết yêu cầu.

-          Ban quản trị có thể kiểm tra đối với những người có liên quan để xác minh thông tin.

-          Sau 03 (ba) ngày nếu Ban quản trị đã sử dụng hết các hình thức liên lạc được người dùng cung cấp trước đó mà người dùng không có bất kỳ hành động nào thì Ban quản trị sẽ không giải quyết các khiếu nại.

-          Ban quản trị cam kết sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng ngay khi có yêu cầu từ các cơ quan này.

2. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại citipass.vn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải.

Trong trường hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề phát sinh, các bên có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam.